Etter vellykket gjennomføring av Nasjonal Diploma kan kandidatene, med forbehold for gjeldende programreglement, registrere seg for bachelorstudiet i teknologi (Baccalaureus Technologiae -BTech). BTech krever minst ett års videre studie.

En bTech-grad i det aktuelle studiet vil bli tildelt kandidater etter vellykket gjennomføring av alle teoretiske krav.

En kvalifisert student vil være teknisk kompetent i effektiv og sikker styring av alle typer gruveproduksjonsaktiviteter for mellom- og seniorproduksjon og teknisk styring.

Utfall

Utgangsnivåutfall:

En kvalifisert student skal ha:

  1. Teknisk ingeniør evne til å styre alle typer gruveproduksjonsoperasjoner på mellom- og toppledernivå effektivt.
  2. Evne til å bidra meningsfullt til beslutninger på høyt nivå innen bergmekanikk og ventilasjon.

Opptakskrav og utvalgskriterier

  • Et nasjonalt vitnemål som fører til BTech: gruvedrift, med minimumskrav til inngang som skal bestemmes av instituttleder, eller en tilsvarende kvalifikasjon av en tilsvarende standard.
  • Se også fakultetsforskrift EB3.

Avdelingen forbeholder seg retten til å velge studenter som skal delta i dette programmet.

MERKNAD: Selv om APS-kravene er lave. Eventuelle søkere bør informeres når de spør om muligheten for å komme inn i programmet at de ideelt sett burde vært utsatt for et gruvebesøk under jorden før avgjørelsen, og viktigst av alt er fysisk sterk nok (masse over 40 kg) og at de har det bra helse med akseptable sanser som hørsel og syn. Søkere må bestå en medisinsk vurdering for å få arbeid i bransjen. Søkere bør ideelt ha støtte fra et gruveselskap.

Konferanse av graden

Baccalaureus Technologiae: Mining Engineering vil bli gitt til studenter som har fullført alle de foreskrevne modulene med hell.

Registrerings- og startdatoer

Registrering starter i januar og forelesninger i februar for både studenter og studenter.

Alle forskningsprogrammer for master og PhD kan registrere seg gjennom året.

Sluttdato: Det akademiske starter i januar og slutter i desember. Programfristen bestemmes av programmets varighet.

Program undervist i:
  • Engelsk

Se 135 flere kurs fra University of Johannesburg »

Sist oppdatert August 12, 2019
Dette kurset er Campusbasert
Startdato
feb. 2020
Duration
1 år
Deltid
Heltid studier
Pris
5,000 USD
Studieanslag per år | Overnattingsanslag: 2500 USD per år
Deadline
Etter sted
Etter dato
Startdato
feb. 2020
Sluttdato
Søknadsfrist

feb. 2020

Location
Søknadsfrist
Sluttdato