Program Formål

Hensikten med programmet er å gi studentene faglige, faglige og ledelsesmessige kompetanser som trengs i den bredere gjestfrihets- og reiselivsbransjen. Studentene vil bli utsatt for et kreativt lærings- og gründermiljø for å utvikle sterke lederegenskaper og gjestfrihetsorienterte profesjonelle kulturer. Studiet stimulerer faglige prinsipper gjennom reflekterende læring og kritisk tenking i teoretiske og profesjonelle kurs, og som en rugemaskin støtter det studentene i å benytte flerfaglige tilnærminger i ledelse, problemløsing, effektiv beslutningstaking og beste praksis for virksomheten. Sammen med praksisplasser og arbeidserfaring gir programmet studentene en mulighet til profesjonelt nettverk for å fremme deres fremtidige karriere. Nyutdannede vil forvente å bli ansatt i tilsyns- / lederstillinger og jobbe på tvers av forskjellige organisasjoner innen gjestfrihets- og reiselivsbransjen.

Inntakskrav

Min. 50% på Highing Secondary School Leaving Certificate

Programmål

Etter fullført grad forventes studentene å:
 • Få en omfattende kunnskap om omfanget og driften i gjestfrihets- og reiselivsbransjen;
 • Sikre erfarings- og klasseromslæring ved implementering av ledelseskonsepter og teorier i de forskjellige forretningsvirksomhetene og turismesammenheng;
 • Utvikle ledelsesmessige "myke ferdigheter" og tekniske ferdigheter;
 • Anskaffe egenskapene til en ansatt på tilsynsnivå, sammen med organisasjons- og lederegenskaper;
 • Legg grunnlaget for videreutdanning innen disiplin og livslang læring.
Fagkunnskap og forståelse:
 • Forstå den mangfoldige arten og omfanget av gjestfrihets- og reiselivsnæringen sammen med dens sosiokulturelle dimensjoner;
 • Forstå funksjonene og sette pris på den kompliserte dynamikken i gjestfrihets- og reiselivsdrift, produkter og organisasjoner i et globalisert marked;
 • Gjenkjenne bransjens utvikling og innvirkning på den nasjonale og internasjonale økonomien;
 • Forstå og anvende teorier, konsepter og metodologier som er sentrale i innstillingen og driften av gjestfrihet og turisme;
 • Erkjenne kulturelle forskjeller knyttet til ledelsesarbeid;
 • Introduser styringssystemer som vil bli møtt på arbeidsplassen og forstå tjenestekvalitetsprosessen.
Intellektuelle ferdigheter:
 • Utvikle ferdigheter for å lette persepsjon og analyse av forretningssituasjoner som forbedrer de kreative og reseptbelagte evnene til å takle dem;
 • Identifisere, vurdere og syntetisere ulike faglige synspunkter eller uttalelser om forskjellige forretnings- eller operasjonsspørsmål innen gjestfrihet og turisme;
 • Anerkjenne funksjonene og teknikkene ved hotelldrift, ledelse, planlegging og kontroll og forstå styringssystemene som oppstår på arbeidsområdet;
 • Utvikle profesjonsetiske verdier og ferdigheter og kompetanser via case-studier, besøksforelesere, oppgaver, workshops og praksisplasser;
 • Fremme en profesjonell kultur for klientorientert service og organisatorisk dyktighet.
Overførbare ferdigheter:
 • Bruke faglige kompetanser og ferdigheter utviklet i programmet i en gründertilnærming for å styre den mangfoldige arten av bransjen;
 • Bruke tekniske aspekter og driftsfunksjoner ved gjestfrihet og turisme;
 • Forklare og anvende sunn forretningsskikk og styringsstrategier for å navigere i en organisasjon gjennom en konkurransedyktig markedsplass og sikre organisatorisk vekst og bærekraft;
 • Bruke ledelsesmessige "myke ferdigheter" og akseptere ansvar og ansvarlighet for å bestemme og oppnå organisatoriske mål;
 • Implementere styringsprosessen som brukes for å holde deg oppdatert på endringer og utviklinger innen gjestfrihet og turisme ledelse;
 • Endre til en reflekterende leder for å fortsette å oppdatere faglige kompetanser og ferdigheter som trengs og anvende ny læring i endrede situasjoner.

Karrieremuligheter

Nyutdannede vil forvente å bli ansatt i tilsyns- / lederstillinger i hotell, restauranter, cateringfirma, reisebyråer, flyselskaper og mange andre relaterte virksomheter.

Studenttest

"Jeg elsker atmosfæren på College, og det er mange muligheter til å gjøre hva du vil. Jeg kan ikke vente på at mitt internship begynner."

Radha Shrestha

Nepal, 1. år

Varighet

Den normale varigheten av studiet er fire år (åtte semestre), hvor det forventes at studenten skal ha fullført de obligatoriske studiepoengene for å kunne gradueres.

program Pathway

120611_Skjermbilde2019-09-05kl.09.37.07.png

Gjestfrihetskrav

42 studiepoeng, 84 studiepoeng

 • Introduksjon til Hospitality Management, 3 studiepoeng, 6 studiepoeng
 • Mat
 • Internship I, 1 studiepoeng, 2 studiepoeng
 • Kulinarisk ledelse, 3 studiepoeng, 6 studiepoeng
 • Romdelingsledelse, 3 studiepoeng, 6 studiepoeng
 • Restaurant Operations Management, 3 studiepoeng, 6 studiepoeng
 • Mat
 • HRM for gjestfrihetsbransjen, 3 studiepoeng, 6 studiepoeng
 • Internship II, 1 studiepoeng, 2 studiepoeng
 • Møter, konferanser
 • Internship III, 1 studiepoeng, 2 studiepoeng
 • Gjestfrihetsinntekt
 • Final Year Project, 3 studiepoeng, 6 studiepoeng
 • Administrere servicekvalitet, 3 studiepoeng, 6ECTS
 • Innovasjon
 • Forskningsmetoder, 3 studiepoeng, 6 studiepoeng
Turismekrav

18 studiepoeng, 36 studiepoeng

 • Introduksjon til reiser
 • Markedsføring for gjestfrihet
 • Entreprenørskap i gjestfrihet
 • Spesiell interesse turisme, 3 studiepoeng, 6 studiepoeng
 • Reiselivsdestinasjonsledelse, 3 studiepoeng, 6 studiepoeng
 • Bærekraft i gjestfrihet
Hospitality

15 studiepoeng, 30 studiepoeng

 • Vin
 • Mat
 • Gjestfrihetsinformasjonssystemer, 3 studiepoeng, 6 studiepoeng
 • Kunnskap
 • Forbrukeratferd i gjestfrihet
 • Internasjonal turisme, 3 studiepoeng, 6 studiepoeng
 • Kulturturisme, 3 studiepoeng, 6 studiepoeng
Forretningskrav

21 studiepoeng, 42 studiepoeng

 • Introduksjon til regnskap I (R), 3 studiepoeng, 6 studiepoeng
 • Introduksjon til regnskap II (R), 3 studiepoeng, 6 studiepoeng
 • Organisasjonsatferd, 3 studiepoeng, 6 studiepoeng
 • Markedspolitikk
 • Forretningsrett, 3 studiepoeng, 6 studiepoeng
 • Introduksjon til ledelse, 3 studiepoeng, 6 studiepoeng
 • Strategisk ledelse, 3 studiepoeng, 6 studiepoeng
Engelsk Språkkrav

06 Studiepoeng, 11 studiepoeng

 • Engelsk høyskole, 3 studiepoeng, 5 studiepoeng
 • Faglig engelsk, 3 studiepoeng, 6 studiepoeng
Datamaskin

12 studiepoeng, 16 studiepoeng

 • Interaktiv kommunikasjon i gjestfrihetsbransjen, 3 studiepoeng, 4 studiepoeng
 • E-handel i gjestfrihet
 • Bedriftsmatematikk, 3 studiepoeng, 4 studiepoeng
 • Statistiske applikasjoner i virksomheten, 3 studiepoeng, 4 studiepoeng
Generell utdanning valgfag

12 studiepoeng, 21 studiepoeng

 • Fransk for gjestfrihet I, 3 studiepoeng, 4 studiepoeng
 • Fransk for gjestfrihet II, 3 studiepoeng, 4 studiepoeng
 • Gresk for gjestfrihet I, 3 studiepoeng, 4 studiepoeng
 • Gresk for gjestfrihet II, 3 studiepoeng, 4 studiepoeng
 • Introduksjon til kypriotisk historie, 3 studiepoeng, 5 studiepoeng
 • Anvendt etikk, 3 studiepoeng, 5 studiepoeng
 • Kulturell forståelse
 • Eller noe annet valgfritt tilgjengelig
Program undervist i:
 • Engelsk
Sist oppdatert September 5, 2019
Dette kurset er Campusbasert
Startdato
okt. 2019
okt. 2020
Duration
4 år
Heltid studier
Frist
Kontakt skolen
deadline specified by the Ministry of Education and Culture of Cyprus.
Etter sted
Etter dato
Startdato
okt. 2019
Sluttdato
sep. 2023
Søknadsfrist
Kontakt skolen
deadline specified by the Ministry of Education and Culture of Cyprus.
Startdato
okt. 2020
Sluttdato
sep. 2024
Søknadsfrist
Kontakt skolen
deadline specified by the Ministry of Education and Culture of Cyprus.

okt. 2019

Location
Søknadsfrist
Kontakt skolen
deadline specified by the Ministry of Education and Culture of Cyprus.
Sluttdato
sep. 2023

okt. 2020

Location
Søknadsfrist
Kontakt skolen
deadline specified by the Ministry of Education and Culture of Cyprus.
Sluttdato
sep. 2024