BA Psykologi

Generelt

Programbeskrivelse

Psykologi er den vitenskapelige studien av sinnet, hjernen og menneskelig atferd. Psykologiavdelingen tilbyr kursarbeid og forskningsmuligheter innen klinisk, kognitiv, utviklingsmessig, nevrovitenskapelig og sosialpsykologi. Ved å studere psykologi forstår studentene bedre menneskelig atferd, inkludert hvem vi er, hvordan vi gjør tingene vi gjør, og hvordan vi forbedrer liv og samfunn. Psykologi hovedfag gir et grunnlag for karrierer innen utdanning og forskning; lov; medisin og folkehelse; politikk og offentlig politikk; og innen forretningsområder som markedsføring, økonomi og ledelse.

Kurs i avdelingen er organisert slik at de best tas i flere parallelle sekvenser. Kurs nummerert fra 120–190 og som ender på null er kjerneundersøkelseskurs som introduserer studentene for store områder innen psykologi og gir ekstra bakgrunn for mer avanserte kurs. Disse kursene representerer viktige innholdsområder innen psykologi; elevene bør prøve bredt fra dem før de spesialiserer seg. Kurs nummerert fra 200–209 fokuserer på statistikk. Kurs nummerert fra 210–299 lærer generell metodikk eller datainnsamling innen ulike områder av psykologien. Kurs nummerert fra 300–399 er mer avanserte kurs innen en spesiell spesialisering. Seniorseminarer, som er begrenset til tjue studenter, er nummerert fra 400–489. Disse seminarene tas best når en student har passende bakgrunn. Kurs nummerert fra 490–499 er spesielle opplæringskurs som krever tillatelse fra rådgiveren og direktøren for lavere studier (DUS).

Standard Major Majors kreves for å tjene to kurs studiepoeng fra kurs nummerert PSYC 400–499. Minst ett av disse kursene (unntatt PSYC 490–495, som bare kan tas P / F) må tas i løpet av senioråret, hvor en student må skrive en betydelig sluttoppgave (minimum 5.000 ord) og motta en bokstavkarakter. BA-graden tildeles vanligvis studenter som gjennomfører en ikke-empirisk litteraturgjennomgang i løpet av senioråret. Det er ingen begrensninger i forskningsformatet for BA. BS-graden tildeles studenter som driver empirisk forskning gjennom PSYC 499 i løpet av senioråret. Et empirisk forskningsprosjekt inkluderer normalt utforming av et eksperiment og innsamling og analyse av dataene.

Nevrovitenskapsspor Seniorkravet til nevrovitenskapssporet er det samme som for standardfag, bortsett fra at de to obligatoriske emnene fra PSYC 400–499 må ha nevrovitenskapelig innhold. Studenter som forfølger BS-graden i sporet, må gjennomføre et nevrovitenskapelig empirisk prosjekt i PSYC 499 og må veiledes av et fakultetsmedlem innen nevrovitenskapelig område på psykologavdelingen. Studenter som ønsker å jobbe med et tilknyttet fakultetsmedlem som studerer nevrovitenskap utenfor instituttet, må innhente tillatelse fra nevrovitenskapelige sporveileder.

Skille i hovedfag For å bli vurdert for skille i hovedfag, må studentene levere et senioroppgave til Psykologiavdelingen minst en uke før den siste dagen i timene i løpet av kurset som brukes til senioroppgaven. Senioroppgaver som sendes inn etter fristen, vil bli gjenstand for karakterstraff. Senior essays vurdert for Distinction in the Major er rangert av en andre leser og essayrådgiveren.

Sist oppdatert sep. 2020

Keystone-stipend

Se hvilke muligheter du kan få med et stipend fra oss

Om skolen

Yale College offers a liberal arts education that aims to cultivate a broadly informed, highly disciplined intellect without specifying in advance how that intellect will be used. Such an approach to ... Les mer

Yale College offers a liberal arts education that aims to cultivate a broadly informed, highly disciplined intellect without specifying in advance how that intellect will be used. Such an approach to learning regards college as a phase of exploration, a place for the exercise of curiosity, and an opportunity for the discovery of new interests and abilities. The College does not seek primarily to train students in the particulars of a given career, although some students may elect to receive more of that preparation than others. Instead, its main goal is to instill knowledge and skills that students can bring to bear in whatever work they eventually choose. Minimér