BA i psykologisk vitenskap

Generelt

Programbeskrivelse

BA i psykologisk vitenskap gir et solid utgangspunkt for den vitenskapelige studien av individuelle og gruppeatferd og mentale prosesser innenfor en liberal arts curriculum. Det gjør det mulig for studentene å få den fagspesifikke kunnskapen som er essensiell for å fortsette videre studier innen psykologi og relaterte felt (f.eks. Sosialt arbeid, utdanning, virksomhet). Det gjør det også mulig for studentene å utvikle og finpusse mellommenneskelige, analytiske, kvantitative og kommunikasjonsferdigheter som kan brukes i en rekke domener, fra sosiale tjenester til vitenskapsjournalistikk, til salg og reklame.

Læringsutbytte

LOS 1. Kunnskapsbase i psykologi. Studentene skal demonstrere kunnskap og forståelse av hovedbegrep, teorier, empiriske funn og anvendelse i hovedområdene i psykologi.

LOS 2. Vitenskapelig undersøkelse og kritisk tenking. Studentene skal demonstrere tilstrekkelig kunnskap om metodene og prosedyrene for vitenskapelig undersøkelse og utvikle vitenskapelige resonnementer og problemløsingsferdigheter.

LOS 3. Kommunikasjon. Studentene skal demonstrere tilstrekkelig kompetanse i skriftlig, muntlig og mellommenneskelig kommunikasjonsevne. De skal kunne skrive overbevisende vitenskapelige argumenter, presentere informasjon ved hjelp av den vitenskapelige tilnærmingen og uttrykke sine egne ideer med klarhet.

LOS 4. Etisk og samfunnsansvar. Studentene skal utvikle etisk og sosialt ansvarlig atferd for profesjonelle og personlige omgivelser. De skal være kjent med de formelle forskriftene som styrer etikk i yrket (f.eks. APA-etikkode, Codice Deontologico degli Psicologi italiani, Office of Human Research Protections og IRB-protokoller) og kunne anvende etiske standarder for å evaluere psykologisk vitenskap og praksis.

LOS 5. Profesjonell utvikling. Studentene skal kunne bruke psykologspesifikt innhold og ferdigheter på arbeidsplassens omgivelser. De skal utvikle og foredle prosjektledelsesferdigheter, teamarbeidskapasitet og karriereforberedelse.

head, skull, blowgeralt / Pixabay

Krav til graden

A. Universitetets ferdighetskrav i engelsk, matematikk og fremmedspråk.

 • Engelsk: Alle studenter må demonstrere engelskferdighet ved å fullføre EN 110 Advanced Composition med karakter C eller over. Nye studenter blir plassert i EN 103, EN 105 eller EN 110, på grunnlag av universitetets engelske komposisjonsplasseringseksamen, og må ta komposisjonskurs til dette kravet er oppfylt.
 • Matematikk: Alle studenter må demonstrere ferdigheter i matematikk ved å fullføre MA 101 Algebra eller MA100 Endelig matematikk, med karakteren C- eller over. Studenter som er påmeldt eller planlegger å melde seg inn i Business Administration Major, må ta MA 101 Algebra. Andre studenter har muligheten til å velge mellom MA 101 og MA 100. Nye studenter kan unntas fra dette kravet på grunnlag av universitetets matematikkplasseringseksamen; Ellers må de ta MA 101 eller MA 100 i løpet av sitt første semester med tilstedeværelsen og inntil dette kravet er oppfylt.
 • Fremmedspråk: Alle studenter må demonstrere ferdighet i fremmedspråk som tilsvarer et studieår på et fremmedspråk med skriftlig litteratur. Studenter med en nasjonal videregående utdanning som har et annet språk enn engelsk, vil bli ansett for å ha oppfylt dette kravet.

B. Universitetets generelle fordelingskrav i engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsvitenskap, humaniora og kunst.

 • Engelsk litteratur: To kurs i engelsk litteratur, hvorav ett kan erstattes av et kurs i sammenlignende eller dramatisk litteratur i engelsk oversettelse. (Disse kursene må ha EN 110 som en forutsetning.)
 • Matematikk og naturfag: To emner i matematikk, naturvitenskap eller informatikk. (MA100 og MA101 oppfyller ikke dette kravet.)
 • Samfunnsvitenskap, humaniora og kunst: Syv kurs fordelt på følgende måte:
  • Samfunnsvitenskap - minst to emner i kommunikasjon, økonomi, statsvitenskap eller psykologi.
  • Humaniora - minst to kurs i historie, litteratur, filosofi eller religion.
  • Fine Arts - minst ett kurs i kunsthistorie, kreativ skriving, dramatisk litteratur, musikk, studiokunst eller teater.

Ingen kurs kan brukes for å tilfredsstille mer enn ett generelt krav til distribusjon.

C. Kjernekurs

 • PS 101 Introduksjon til psykologi
 • PS 208 Introduksjon til statistiske analyser av psykologiske data
 • PS 210 Introduksjon til forskningsmetoder
 • PS 307 kognitiv psykologi
 • PS 370 Psykobiologi
 • PS 320 Utviklingspsykologi
 • PS 334 Sosialpsykologi
 • To PS-kurs fra to av fire områder: kognitive, psykobiologiske, utviklingsmessige og sosiokulturelle
 • Ett PS-kurs fra ett av tre områder: Klinisk psykologi, industriell organisasjonspsykologi, pedagogisk psykologi
 • PS 480 Seniorseminar i psykologi

D. Major valgfag

Fem ekstra kurs som skal velges, som anbefalt, fra et av de tilgjengelige psykologikursene som ikke allerede er brukt for å tilfredsstille kjernekursens krav.

E. Generelle valgfag, tilstrekkelig til å gi totalt 120 studiepoeng.

Sist oppdatert mars 2020

Om skolen

John Cabot University, founded in 1972, is an American liberal arts university offering undergraduate degrees to English-speaking students from all over the world. You will study in the heart of Rome, ... Les mer

John Cabot University, founded in 1972, is an American liberal arts university offering undergraduate degrees to English-speaking students from all over the world. You will study in the heart of Rome, surrounded by culture, history, art, business, and politics. Minimér