Sport og turisme ledelse

Nøkkelord

 • Fakultet: Idrettsutdanning
 • Språk Engelsk
 • Studiepoeng: 180 studiepoeng (studiepoeng)
 • Begynner: 15. september
 • Studietype: Heltid (3 år)
 • Varighet: 3 år
 • Årlig studieavgift: 1285 EUR; Ikke-Europa - 2000 EUR
 • Forkunnskaper: Diplom (sertifikat) av videregående opplæring
 • Kvalifikasjon som skal tildeles: Bachelor of Business Management

Mål

På grunnlag av prestasjoner i grunnleggende og anvendt tverrfaglig vitenskap og teknologi av internasjonalt nivå, for å trene på universitetets nivå initiativrike og sosialt ansvarlige idrettsledere, i stand til å jobbe i næringsliv, offentlige og statslige organisasjoner og organisere samt drive egen virksomhet. Målet med dette studiet er å trene demonstrasjon av lederkunnskaper og ferdigheter, styring av ressurser og prosesser i sportssektoren. I tillegg til å forberede sportsledere til å demonstrere entreprenørskapsferdigheter i sportssektoren og innsamling, organisering og analyse av målrettet informasjon som også utfører forskning.

Studieplan

114078_Skjermbilde2019-04-15kl.19.20.14.png

* Velg bare modulene til andre studieprogrammer for tilsvarende høst- eller vårsemester, som ikke sammenfaller med andre moduler av dette programmet i henhold til tidsplanen.

kompetanse

Kunne anvende prinsippene om lederskap, samt metoder og verktøy for organisasjonskulturutvikling og ansattes motivasjon:

 • Å formulere problemer og oppgaver til gruppemedlemmer knyttet til problemløsing
 • Å forstå og forstå moderne teorier og konsepter for human resource management
 • Å analysere deres funksjonelle aktiviteter, fremheve metoder for forbedring
 • Å tenke kritisk og forstå ulike argumenter presentert gjennom analyse av problemer i organisasjoner og (eller) forretningsaktiviteter og beslutningstaking Kommunikasjon og sosial integrasjon
 • Å anvende helhetlige og systemiske tilnærminger samt det innovative og globale synspunktet for å kjenne til organisasjoner og (eller) virksomhet
 • Å utvikle kreative tenkemåter og kommunikasjonsevner gjennom interne og eksterne kommunikasjonsmodeller
 • Å anvende etiske prinsipper i kommunikasjonsprosessen i samsvar med dokumentasjonen og reglene for det standard litauiske språket
 • Å kontinuerlig forbedre ytelseskvaliteten
 • Å streve for å vite mer enn arbeidssituasjonen krever; lære av egen og kollegaer opplevelse
 • Å søke organisasjoner og forretningslovgivning
 • Å kjenne og forstå de grunnleggende konseptene og teoriene som forklarer organisasjonen som et spesifikt sosioøkonomisk fenomen og miljøet i organisasjonen
 • Å streve for å lære forskjellige globale sosiale, kulturelle og sportstrender.

Karrieremuligheter

Etter uteksaminering fra dette studiet vil du kunne bygge din egen virksomhet eller representere idrettsutøvere, jobbe som leder, leder eller administrator i nasjonale / utenlandske sportsorganisasjoner (foreninger, foreninger, klubber). Videre har nyutdannede tilgang til andre syklusstudier innen næringsliv og ledelse eller andre programmer innen samfunnsvitenskap i Litauen og utlandet og erverver en mastergrad.

Program undervist i:
 • Engelsk

Se 3 flere kurs fra Lithuanian Sports University »

Sist oppdatert April 16, 2019
Dette kurset er Campusbasert
Startdato
sep. 15, 2019
Duration
3 år
Heltid studier
Pris
1,285 EUR
Årlig studieavgift: 1285 EUR; Ikke-Europa - 2000 EUR
Deadline
sep. 2, 2019
Online registration and abstract submission deadline: 2nd September, 2019; Submission deadline of the full text of papers: 20th September, 2019
Etter sted
Etter dato
Startdato
sep. 15, 2019
Sluttdato
Søknadsfrist
sep. 2, 2019
Online registration and abstract submission deadline: 2nd September, 2019; Submission deadline of the full text of papers: 20th September, 2019

sep. 15, 2019

Location
Søknadsfrist
sep. 2, 2019
Online registration and abstract submission deadline: 2nd September, 2019; Submission deadline of the full text of papers: 20th September, 2019
Sluttdato