BCom Hons i transportøkonomi

Generelt

Programbeskrivelse

Programmet har to hovedfag: transportplanlegging og transportpolitikk. Disse fagene, sammen med en rekke modulvalg, samt logistikkledelse, er rettet mot å utstyre studentene med nødvendig kunnskap og ferdigheter for å gi et meningsfullt bidrag innen transportledelse. Studentene må ta forskningsmetodikk for å hjelpe dem med å utføre forskning for oppgavene i hvert fag. Industrirådgivende styrer sikrer relevansen av emnet. Studenter som har fullført dette kurset, er ofte ansatt i myndigheter, parastatals, private og offentlige aktører av transporttjenester, samt i å starte virksomheten.

Opptakskrav

Studenttilgang vil bli gitt til studenten som er i besittelse av en Baccalaureate-kvalifikasjon på NQF nivå 7 som inkluderte et relevant fag som hovedfag. BTech-studenter skal ha et siste års gjennomsnitt på 65% og BCom-studenter et sluttgjennomsnitt på 60%, og med logistikk som hovedfag.

Vær oppmerksom på at alle Honours-søknader er gjenstand for en screeningsprosess. Søkere vil bli informert hvis de er blitt akseptert.

Kontaktinformasjon

Navn: Ms A Kasoojee
Tlf: 27 (0) 11 559 2464 / adeelak@uj.ac.za

Registrerings- og startdatoer

Registrering starter i januar og forelesninger i februar for både studenter og studenter.

Alle forskningsprogrammer for master og PhD kan registrere seg gjennom året.

Sluttdato: Det akademiske starter i januar og slutter i desember. Programfristen bestemmes av programmets varighet.

Sist oppdatert mars 2020

Om skolen

Vibrant, multicultural and dynamic, the University of Johannesburg (UJ) shares the pace and energy of cosmopolitan Johannesburg, the city whose name it carries. Proudly South African, the university i ... Les mer

Vibrant, multicultural and dynamic, the University of Johannesburg (UJ) shares the pace and energy of cosmopolitan Johannesburg, the city whose name it carries. Proudly South African, the university is alive down to its African roots, and well-prepared for its role in actualising the potential that higher education holds for the continent’s development. Minimér
Johannesburg