BSc Byplanlegging og arkitektonisk design

Generelt

Les mer om dette programmet på skolens hjemmeside

Programbeskrivelse

Kvaliteten på bylivet måles ikke av omfanget av monumenter, kjøpesentre, motorveier eller toppregulerte aktiviteter, men ved å skape et miljø som er levende, levende og bærekraftig.

I vårt kurs, er byplanlegging og arkitektur lært likt. Programmet veksler mellom stor skala og detalj, mellom abstrakt og konkret, mellom teori og praksis. I en setning mener vi at arkitektur er mer enn å bygge hus og byplanlegging er mer enn å bestemme hvor de skal plasseres.

Begge disipliner er kontekstuelle. Ikke bare bruken av en struktur, men konteksten (f.eks. Landskap, infrastruktur, sosiale behov) bestemmer utformingen. Spørsmålet om fremtidens hus er nært knyttet til spørsmålet om fremtidens by. Begge spørsmålene må tas opp fra et sosialt, romlig, økologisk og økonomisk synspunkt.

Struktur

UPAD-programmet er undervist som et heltidsprogram. Varigheten av programmet er åtte semester / fire år. Programmet er tilpasset programstrukturene introdusert i Europa etter Bologna-reformen.

Kursene er oppdelt i tre kategorier: design, kunnskap og kommunikasjon. Designstudioene fokuserer på å trene en designbasert tilnærming til problemløsing i urbane og arkitektoniske felt. Studentene får hjelp til å utvikle egne ideer for oppgavene og dermed oppleve hvordan med voksende kompleksitet gjennom årene - et designprosjekt blir produsert fra analyse helt til presentasjon.

I løpet av det første året konsentrerer kursene seg om grunnleggende kunnskaper i byplanlegging og arkitektur, samt introduksjon til prosjektdesign. Kurs i visuell kommunikasjon undervises de første to årene, og gir studentene de nødvendige verktøyene for å lære seg å uttrykke seg grafisk.

I det andre året blir studentene introdusert til kurs i byggteknologi som har høyere teknisk vanskelighet. Core urban design kursene går parallelt med byggteknologi kurs og gir grunnlaget for integrerte prosjekter i henholdsvis 'City Landscape' og 'Building Construction'.

Det tredje året fokuserer på anvendelse av spesifikk kunnskap (f.eks økonomi, planlegging lov). Det legges større vekt på designarbeidet i de integrerte prosjektene som belønnes med 9 studiepoeng. Kunnskapen som ble ervervet i de siste kursene, blir deretter implementert, spesielt i prosjektarbeidet.

I fjerde år har studentene lov til å spesialisere seg i enten byplanlegging eller arkitektur. Dette gjøres gjennom valgfrie kurs; hver student må gjennomføre to valgfag i begge felt. Videre må det integrerte prosjektet gjøres med fokus på enten byplanlegging eller arkitektur, avhengig av valgfagens spesialisering. Et internship må være ferdig før starten av bacheloroppgaven og gir praktisk opplæring til studentene. I siste semester må studentene fullføre sin bacheloroppgave som de assisteres av en professor om ukentlig konsultasjon.

Grad programmet undervises på engelsk, inkludert skriftlige og muntlige tester seminarer, øvelser, papirer, og bacheloroppgaven.

Karrieremuligheter

Bachelor of Science i byplanlegging og arkitektonisk design gir en søknadsrettet utdanning som kvalifiserer kandidater for ulike yrker i privat og offentlig sektor. Byplanleggere og arkitekter arbeider på mange forskjellige felt og spiller en viktig rolle i å forme våre sosiale liv med hensyn til det byggede miljøet.

Fokuset på senere faglig arbeid ligger på alle skalaer av oppgaver for planlegging og bygging: i administrative og institusjonelle deler av kommunale, administrative og offentlige organisasjoner samt i private sektor design og konstruksjon konsulenter.

Nyutdannede er godt forberedt på å jobbe i lokal næringsliv, hovedsakelig på grunn av de mange øvingsrelaterte kursene og den obligatoriske seks-ukers internshipen i det siste studieåret. I seminarer lærer de akademiske forskningsmetoder, og utmerkede studenter deltar i forskningsprosjekter i avdelingen, for eksempel Eco House-prosjektet hvor to kandidater jobbet heltid i to år.

Muligheter for videre studier

Studentene er godt forberedt på å forfølge en akademisk karriere og en rekke kandidater har gått på MSc-programmer i Tyskland, Storbritannia og USA.

Sist oppdatert May 2020

Om skolen

The history of the German University of Technology (GUtech) can be traced back to 2003 when visionary Omanis contemplated the establishment of a high-quality university of technology in Oman. This vis ... Les mer

The history of the German University of Technology (GUtech) can be traced back to 2003 when visionary Omanis contemplated the establishment of a high-quality university of technology in Oman. This vision was inspired by His Majesty Sultan Qaboos’ directions for the provision of quality higher education in Oman by private investors. Minimér