BTech i mineralressursstyring

Generelt

Programbeskrivelse

Etter vellykket gjennomføring av Nasjonal Diploma kan kandidatene, med forbehold for gjeldende programreglement, registrere seg for bachelorstudiet i teknologi (Baccalaureus Technologiae -BTech). BTech krever minst ett års videre studie.

En bTech-grad i det aktuelle studiet vil bli tildelt kandidater etter vellykket gjennomføring av alle teoretiske krav.

Den kvalifiserte eleven ville:

  • Vær kompetent i en effektiv og sikker styring av kartleggingen som må utføres på en gruve og mineralreservatet som kreves for en gruve.
  • Bidra til å tilfredsstille behovet for passende kompetente mineoppmålere og mineralressursforvaltere i mellom- og toppledelse i mineralindustrien.
  • Kunne registrere deg hos PLATO for å registrere deg som en profesjonell Mine Surveyor i opplæring

Utfall

Utgangsnivåutfall:

Den kvalifiserende studenten skal være kompetent til å:

  1. Gjennomføre og administrere alt kartleggingsarbeidet som kan være nødvendig på en gruve.
  2. Minimer mineraltap ved å etablere et egnet malmflytkontrollsystem med nødvendig prøvetaking og beregning av malmstrømningsreguleringsfaktorer.
  3. Administrer ressursene som kreves for normal drift av en undersøkelsesavdeling på en gruve.
  4. Gjennomføre og administrere evalueringen av mineralreserven til en driftsgruve.

Opptakskrav og utvalgskriterier

Et nasjonalt vitnemål: Minerals Surveying, sammenholdt med regel E.86.2, eller en tilsvarende kvalifikasjon av en tilsvarende standard.
Se også fakultetsforskrift EB3.

Konferanse av graden

Baccalaureus Technologiae: Mineral Resource Management vil bli gitt til studenter som har fullført alle de foreskrevne modulene med hell.

Registrerings- og startdatoer

Registrering starter i januar og forelesninger i februar for både studenter og studenter.

Alle forskningsprogrammer for master og PhD kan registrere seg gjennom året.

Sluttdato: Det akademiske starter i januar og slutter i desember. Programfristen bestemmes av programmets varighet.

Sist oppdatert aug. 2019

Om skolen

Vibrant, multicultural and dynamic, the University of Johannesburg (UJ) shares the pace and energy of cosmopolitan Johannesburg, the city whose name it carries. Proudly South African, the university i ... Les mer

Vibrant, multicultural and dynamic, the University of Johannesburg (UJ) shares the pace and energy of cosmopolitan Johannesburg, the city whose name it carries. Proudly South African, the university is alive down to its African roots, and well-prepared for its role in actualising the potential that higher education holds for the continent’s development. Minimér
Johannesburg