Read the Official Description

Dette programmet kjenner studentene til arbeidet med den globale arkitekturen av desentralisert styring som driver verden i dag. Det gir våre kandidater en klar fordel i vår komplekse og raske verden ved å aktivere dem med kunnskap og ferdigheter som er nødvendige for å forstå og utnytte den indre logikken til globale relasjoner, forutse retningen de utvikler og tegne om mulighetene disse endringene gir.

Dette programmet gir studentene mulighet til å navigere med suksess og letthet i en globalisert verden som er koblet sammen og formet ikke bare ved diplomatiske forhold mellom stater, men også av mangfoldige transnasjonale felt, krefter og skuespillere.

IR

PROGRAMMET ER DESIGNERT FOR INDIVIDUERE SOM:

 • ønsker å være hjemme i globale politiske og sosiale forhold
 • ønsker å utnytte globale krefter og muligheter for å nå sine mål
 • er interessert i verden av diplomati, internasjonale organisasjoner og transnasjonale selskaper
 • ønsker å kunne bruke fremmed språk profesjonelt
 • ønsker å skaffe seg en god forståelse av hvordan verdensøkonomien fungerer, og hvilke muligheter den gir, men ikke er interessert i den komplekse matematikken i statistikk og økonometri

Kjernefag:

Anvendt statistikk, Informatikk, Forskningsmetodikk for internasjonale relasjoner, Juridisk grunnlag, Kulturantropologi, Introduksjon til politisk teori, Makroøkonomi, Mikroøkonomi, Politisk geografi, Markedsprinsipper, Samfunnsfag, Verdenshistorie, Kontrastive kulturer, EU-politikk, Globalisering og Verdensøkonomiske Regioner, Diplomatisk historie, Internasjonal økonomi, Internasjonal lov, Internasjonal forhandlingsteknikk, Internasjonal protokoll og Etiquette, Internasjonale relasjoner og politiske organisasjoner, Introduksjon til EU-integrasjon,

Spesialisering:

• Diplomati og internasjonal kommunikasjons spesialisering
Spesialiseringen trener effektive fagfolk i internasjonal politikk som ikke bare har den grundige kunnskapen og den gode teoretiske forståelsen som trengs for å forstå komplekse utfordringer og å utarbeide planer for å adressere dem, men også vite hvordan de skal formidle sine ideer i et flerkulturelt miljø for å være kunne sette sine ideer i praksis. Spesialiseringen tilbyr kurs i diplomati, sikkerhetspolitikk, internasjonale organisasjoner, utenrikspolitisk beslutningsprosess, politisk kommunikasjon og PR. Spesialiseringen er spesielt anbefalt for de som søker en karriere i politikk, i offentlig forvaltning, som diplomater, eller som utenrikspolitiske eksperter.

• Internasjonal utviklingssamarbeid spesialisering
Spesialiseringen forbereder fagfolk innen internasjonalt utviklingssamarbeid. Foruten spesialiserte kurs på teorier om internasjonal utvikling og praksis i internasjonalt utviklingssamarbeid, skal studentene skaffe seg ferdigheter som er nødvendige for å kunne navigere i den bredere konteksten av internasjonale forhandlinger og økonomiske relasjoner, inkludert kjennskap til internasjonal forretningskultur og privat folkerett. Studenter som velger denne spesialiseringen vil også lære å skape, administrere og finansiere egne prosjekter, og vil ha mulighet til å sette disse ferdighetene i praksis i et semester prosjektarbeid.

Spesialiseringer lanseres kun dersom minst 15 studenter ønsker å bli med i spesialiseringen.

Hvorfor er vårt program unikt?

Programmet er satt opp med sikte på å gi studentene de teoretiske tilnærmingene, faktakunnskapene og de praktiske ferdighetene de trenger for å bli effektive virkelige problemløsere i et miljø der begge utfordringene vi står overfor og rammene for å håndtere dem er stadig mer global og flerkulturell i naturen. Våre nyutdannede har en dyp og omfattende forståelse av sosial, politisk og økonomisk analyse som gjør det mulig for dem å forstå den raskt skiftende naturen av globale politiske utfordringer og politiske forhold. Videre gir programmet også dem med kommunikasjons- og ledelsesevner som gjør dem vellykkede, selv når de jobber i svært komplekse og krevende miljøer.

KARRIEREMULIGHETER:

 • offiserer og diplomater i statssektoren
 • aktører i næringslivet som betjener behovene til aktørene i global styring
 • analytikere i tenketanker og politiske rådgivere
 • ansatte i offentlig administrasjon
 • NGO og internasjonale NGO-ansatte
 • offiserer i internasjonale organisasjoner
 • medlemmer av transnasjonale advocacy grupper
 • ansatte i transnasjonale private regulatorer
 • videre studier på engelsk innen internasjonale relasjoner og næringsliv

HOVED FOR PROGRAMMET: Viktor Friedmann Ph.D. - Førsteamanuensis

"Å se tilbake synes det å være en av mine beste beslutninger om å søke på Budapest Metropolitan University - BKF da. Som student hadde jeg utallige muligheter til å delta i programmer og studere turer relatert til min grad. Under disse aktivitetene hadde jeg privilegiet å se arbeidet i ulike internasjonale organisasjoner. Jeg kommer alltid til campus med entusiasme, på grunn av den vennlige atmosfæren og profesjonaliteten. Alle seminarer gir oss praktisk kunnskap som vi ikke bare kan søke i løpet av våre studier, men også senere i vårt faglige liv. Både forelesninger og seminarer utføres av anerkjente og dyktige professorer, som alltid er klare til å hjelpe vår fremgang. Jeg er beæret over å være medlem av vår nystiftede College for avanserte studier i internasjonale relasjoner, og delta i sine aktiviteter. I tillegg til høgskolen hadde jeg sjansen til å bidra til arbeidet med Markedsføring Studentteamet og aktiviteten til Erasmus Student Network også. Gjennom disse programmene møtte jeg nye venner og fikk verdifull erfaring. "

Pinto Diego Marton, student av våre internasjonale relasjoner BA-program fra Italia

"Jeg tilbrakte videregående skoleutveksling her i Budapest og ble umiddelbart forelsket i byen og kulturen. Når jeg begynte å lete etter universiteter i utlandet, var Metropolitan en av de få i Europa som tilbyr en bachelorgrad i internasjonale relasjoner. Dette inspirerte og motiverte meg til å komme tilbake til denne vakre byen som en gang hadde tatt mitt hjerte. Sammen med våre internasjonale studenter fra hele verden føler jeg meg som om vi er en stor familie. Nå tre år senere, siden mitt utveksling, kan jeg stolt vurdere dette som mitt andre hjem. "

Noora Emilia Saarelainen, student av våre internasjonale relasjoner BA-program fra Finland

METU gir studentene de ferdighetene som trengs for å trives i en sammenkoblet verden. Med klassekamerater fra hele verden og en kvalitetsplan; METU gir studentene en grundig praktisk utdanning både inn og ut av klasserommene.

James Thomas, student av våre internasjonale relasjoner BA-program fra USA

Program taught in:
Engelsk

See 11 more programs offered by Budapest Metropolitan University »

Last updated May 15, 2018
Dette kurset er Campus based
Startdato
Feb. 2019
Sept. 2019
Duration
6 semestre
Heltid studier
Pris
2,375 EUR
per semester for studenter utenfor EU 1 700 € / semester for EU-studenter
Deadline
Kontakt skolen
for Non-EU students; 15.01.2019 for EU students
By locations
By date
Startdato
Feb. 2019
Sluttdato
Application deadline
Kontakt skolen
for Non-EU students; 15.01.2019 for EU students
Startdato
Sept. 2019
Sluttdato
Application deadline
Juni 30, 2019
for Non-EU students; 01.08.2019 for EU students

Feb. 2019

Location
Application deadline
Kontakt skolen
for Non-EU students; 15.01.2019 for EU students
Sluttdato

Sept. 2019

Location
Application deadline
Juni 30, 2019
for Non-EU students; 01.08.2019 for EU students
Sluttdato

Welcome to Budapest Metropolitan University