Regnskap og ledelse informasjonssystemer

Generelt

Programbeskrivelse

Oppdraget med dette programmet er å forberede spesialister på feltet, i samsvar med kravene fra Romania som kommer inn i EU, endringene som forstyrrer realøkonomien, på hjemmemarkedet og i en globalisert ramme.

Vi sikrer helt de nødvendige forholdene også ved å kapitalisere erfaringen fra høyere utdanning i og utenfor landet, tilpasse læreplanen og fagfiler til kravene som følger med å bli en del av EU, slik at kandidater fra bachelorbaner grundig kan assimilere og utdype teoretisk og praktisk kunnskap innen regnskap for å skaffe seg nødvendig definisjon av kunnskap, kompetanse og ferdigheter.

Den faglige kompetansen som er oppnådd av kandidater etter at de har oppnådd bachelorgrad er:

 • Identifikasjon og registrering av økonomiske operasjoner i regnskapet til enheten / organisasjonen
 • Bruke datamaskinressurser i finansregnskapet
 • Behandler informasjon for å kunne utarbeide finansregnskap og / eller skatterapporter
 • Bestemme og tolke økonomiske og finansielle indikatorer
 • Løpende operasjoner som er spesifikke for finansiell regnskapskontroll

Fagene fra pensum dekkes av kurs og bøker som inkluderer temaet for faget. Blant fagene studert innenfor dette programmet er: Grunnlag for regnskap, offentlig økonomi, regnskap for kredittinstitusjoner, læren og etikk for regnskap, økonomistyring, skatt, datagrunnlag, finansregnskap, regnskap, økonomisk revisjon.

Studieplanen inneholder faser av spesialiseringsøvelser i andre studieår, 3 uker, og summere 90 timer ved slutten av andre semester.

Mulige carrier baner:

 • Analytiker
 • Analytiker returpris / kostnader
 • Innenriks revisor
 • Innenriks revisor i offentlig sektor
 • Sensor
 • Financial Guard kommisjonær
 • Finansrådgiver
 • Konsulent / ekspert / inspektør / anmelder / økonom i økonomistyring
 • Ekspert revisor verifikator
 • avviklings
 • Regnskapsrevisor

Påmelding til opptak konkurransen er utelukkende basert på lavere diplom og på de krav som er fastsatt av universitetets senatet på undersiden av sine egne regler.

Sist oppdatert mars 2020

Om skolen

This institution, founded in 1992, assumes the role of enriching the values of the Romanian culture and civilization, of supporting the assertion of national identity and spirituality, in order to dev ... Les mer

This institution, founded in 1992, assumes the role of enriching the values of the Romanian culture and civilization, of supporting the assertion of national identity and spirituality, in order to develop our society as a democratic and social state of law. Minimér