Keystone logo
Norge

Studer Bachelor i Norge 2024

Veksle penger

Grunnleggende månedlige levekostnader

 • Leie i felles leilighet

  546
 • Andel av verktøy

  64
 • Internett-abonnement

  48
 • Lokal transport

  68

Eksempel på livsstilskostnad

 • Hurtigmatkombo

  11
 • Kinobillett

  13
 • Litt lokalt øl

  9

Visumkrav

Hva slags visum trenger du?

Visumnavn

Studentvisum (studentoppholdstillatelse)

Pris og valuta

USD 650

Behandlingsgebyret for norsk studentvisum er rundt 650 dollar. Gebyret kan endres.

Hvem kan søke om visum?

Hvis du kommer fra et av de nordiske landene (Sverige, Finland, Danmark, Island) trenger du ikke søke om oppholdstillatelse. Men hvis du planlegger å studere i Norge i mer enn seks måneder, må du melde deg til et skattekontor i Norge for ID-sjekk og for å melde flytting til Norge.

Kommer du fra land innenfor EU/EØS/EFTA-området kan du studere i Norge i inntil 90 dager uten å søke om oppholdstillatelse for studenter. Du må imidlertid søke om studentoppholdstillatelse for opphold over 90 dager, allerede i Norge.

Kommer du utenfor EU/EØS/EFTA-området må du søke om oppholdstillatelse for studenter før du kommer til Norge.

Hvor kan du søke?

Norsk ambassade eller konsulat

Etter at du har mottatt opptaksbrevet bør du kontakte din nærmeste norske ambassade eller konsulat for informasjon om prosedyren for søknad om studietillatelse, og søke fra ditt hjemland.

Mens noen kandidater kan søke på nett fra Norge eller gjennom en norsk ambassade, vil de fleste studenter måtte levere et papirsøknadsskjema til nærmeste norske ambassade eller konsulat.

Nettsted:

Hvordan lage søknaden?

Når du leverer inn søknadsskjemaet om oppholdstillatelse for studenter, må du også oppgi passet, sammen med annen nødvendig dokumentasjon. Du må sende inn:

 • Bevis på opptak til et godkjent fulltidsutdanningsprogram
 • Et utfylt søknadsskjema
 • Kvittering for å ha betalt søknadsgebyret
 • To ferske bilder i passstørrelse med hvit bakgrunn
 • Bevis på tilstrekkelige økonomiske midler for hele studietiden, inkludert midler til å forsørge eventuell medfølgende familie, som bør stå på en norsk bankkonto (det kan være vanskelig å åpne en konto i en norsk bank uten norsk personnummer, så du kan setter vanligvis inn det nødvendige beløpet på en konto opprettet av utdanningsinstitusjonen din). Du må bevise at du har tilgang til NOK 116 369 for hvert studieår (10 måneder), som er omtrent 14 350 USD. Dersom oppholdet er finansiert gjennom stipend, studielån, eller annen offentlig finansiering fra hjemlandet, skal gyldig dokumentasjon følge søknaden.
 • Bevis på at du har et sted å bo (for eksempel et hus, leilighet, sengeplass eller rom i en hall)
 • Bevis på at du vil forlate Norge når oppholdstillatelsen utløper (vanligvis i form av en returbillett)
 • Utfylt og signert UDI (Utlendingsdirektoratet) dokumentsjekkliste, som du bør skrive ut og levere sammen med dine øvrige dokumenter

Når bør du søke?

Behandlingstiden for studentoppholdstillatelser vil variere og kan ta to måneder eller så, derfor er det lurt å søke så snart du kan.

Lengden på studentvisumet ditt avhenger av lengden på studieprogrammet ditt. Studentoppholdstillatelsen din kan fornyes gjennom Norges nettbaserte søknadsportal minst en måned før utløpsdatoen. For å fornye arbeidstillatelsen må du kontakte UDI separat, og vise bevis på at du har hatt tilfredsstillende studiefremgang i Norge.

Behandlingstid

2 Months

Arbeidsmuligheter

Når du får studentopphold i Norge, får du også tillatelse til å jobbe deltid i inntil 20 timer hver uke mens du studerer og heltid i universitetsferier.

Du kan også søke om fulltidsarbeidstillatelse for en begrenset periode dersom du kan bevise at arbeidet er relevant for utdanningen din, eller at det er nødvendig for opptak for å videreutdanne deg innenfor samme programtilbud – Du bør ha et konkret tilbud sysselsetting i denne forbindelse.

Timer per uke

20

Hvorfor trenger du denne typen visum?

Din visumsøknad kan bli avvist hvis du ikke kan vise bevis på de nødvendige midlene, eller hvis du oppgir uriktige eller ufullstendige dokumenter.