Keystone logo
Aspira University College Bachelor i internasjonal ledelse i hotell og reiseliv
Aspira University College

Bachelor i internasjonal ledelse i hotell og reiseliv

Split, Kroatia

3 Years

Engelsk

Fulltid, Deltid

01 Jun 2024

Sep 2024

EUR 4 600 / per year *

På universitetsområdet

* Enkeltbetaling (per studieår, i 2 semestre, uten overnatting)

Introduksjon

Studieprogram laget i samarbeid med arbeidsgiverne

Det profesjonelle studieprogrammet for International Hospitality and Tourism Management forbereder studentene på lederfunksjoner i reiselivs-, gjestfrihets- og hotellbransjen.

Turisme er en av de mest perspektiviske næringene i verden, et betydelig eksportprodukt og sysselsettingsgenerator. Å øke markedsverdien innen reiseliv krever høykvalitets profesjonelt personale og ledere.

International Hospitality and Tourism Management studieprogrammet er rettet mot kvalitetsforbedring av eksperter ved å introdusere ny tilleggskunnskap og ferdigheter gjennom spesialisering. Studiet gjennomføres i henhold til Bologna-prosessen og varer i seks semestre, dvs. tre år. I tredje semester velger studentene mellom en av de tre spesialiserte studieretningene: Destinasjonsorganisasjoner og bedriftsledelse, hotellledelse eller gastronomi. Sjette semester er i sin helhet dedikert til praktisk opplæring.

Utdanningsmål

Målet med studieprogrammet for International Hospitality and Tourism Management er kvalitativ forbedring av fagfolk til å jobbe i hotellbransjen og reiseliv ved å introdusere ny og ekstra kunnskap og ferdigheter gjennom spesialiseringer. Spesialisering er organisert slik at studentene etter endt fjerde semester velger i femte semester mellom to studieretninger, nemlig: Hotel Management and Management of Destination Organizations (DMO) og Companies (DMC). Denne typen fordypning gir studentene kunnskap som er anvendelig og påkrevd i arbeidsmarkedet, og som er relevant i internasjonal sammenheng.

Studentene vil være kompetente til å utføre ledelse og administrativt arbeid i turistråd, reisebyråer, foreninger, turistforeninger, reiselivsavdelinger i bymyndigheter, reiselivsavdelinger i fylket, turistavdelingen i turistdepartementet, hotellfasiliteter, forretningssystemer , arrangementsadministrasjonsselskaper, markedsføringsbyråer, markedskommunikasjonsbyråer, markedsadministrasjonsavdelinger, konsulentselskaper og andre; så vel som generelt; administrere selskaper i ulike grener av økonomi, handel, etc.

Spesialiserte studieretninger

Hotellledelse

Studiet til hotellledelse, med hjelp av toppeksperter og akademiske forelesere med rik kompetanse og erfaring. Hovedmålene for dette programmet er individualisert arbeid i små grupper med direkte veiledning av assistenter og lærere; et høyt nivå av vertikal og horisontal studentmobilitet; et stort antall valgfrie emner som studentene kan velge ved enhver annen høyere utdanningsinstitusjon.

Destinasjonsadministrasjonsorganisasjoner (DMO) og destinasjonsadministrasjonsselskaper (DMC)

For bærekraftig utvikling av moderne turisme er nøkkelformidlere de som forbinder tilbudet med etterspørselen. Destinasjonsforvaltningsorganisasjoner (DMO) er av offentlig karakter og tar sikte på å styre destinasjonsutvikling, markedsføring av destinasjoner, samt fremme samarbeid mellom offentlig og privat sektor.

Studiets varighet

Studiet går over 3 år (6 semestre), og det gjennomføres både som et heltids- og deltidsstudium. Etter å ha fullført studieprogrammet for International Hospitality and Tourism Management oppnår studentene, under bestemmelsene i Bologna-prosessen, minst 180 studiepoeng og yrkestittelen Bachelor of International Hospitality and Tourism Management (B. Econ.)

Studentinntak og søknadsinnlevering:

Det er 2 (to) inntak av studenter per studieår – sommertermin (start i mars) og vintertermin (start i oktober)

Innlevering av søknader åpner hele året!

Om skolen

Spørsmål