Keystone logo
Florida College

Florida College

Florida College

Introduksjon

Den underliggende filosofien til denne utdanningen uttrykkes av grunnleggerne i denne uttalelsen fra stiftelsesakten: “Formålet med selskapet og den generelle karakteren av formålet med dets opprettelse er som følger: Å etablere og opprettholde et høyskole hvor kunst, vitenskap og språk skal undervises og også gi unge menn og unge kvinner muligheten til å studere Bibelen som Guds åpenbarte vilje til mennesker og som den eneste tilstrekkelige regelen om tro og praksis, mens de er utdannet innen liberal arts; . . . ”

Florida College er dedikert til utdannelsen til hele mannen, noe som betyr at studiet er utviklet for å gi studentene en bred forståelse om verden de lever i, kunnskap om sin naturlige arv og kompetansen i å tenke og leve som er avgjørende for å løse sitt ansvar i samfunnet.

Å forberede unge menn og kvinner intellektuelt og åndelig slik at de kan tilpasse seg endringer gjennom sin brede generelle kunnskap, evne til å samarbeide med andre og evne til å forstå, resonnere og kommunisere, er den grunnleggende funksjonen til en liberal arts college. Opplæring for spesifikke tekniske jobber i næringslivet er en for spesialisert oppgave for en høyskole for liberal arts å gjennomføre. Derfor må mye teknisk kunnskap overlates til de bransjene som trenger det. Grunnleggende kompetanse for yrker og yrker, og forståelse av menneskelig atferd er riktig funksjonen til høyskoleutdanning.

Steder

Steder
  • Temple Terrace

    North Glen Arven Avenue,119, 33617, Temple Terrace

    Spørsmål