Keystone logo
Fontys University of Applied Sciences

Fontys University of Applied Sciences

Fontys University of Applied Sciences

Introduksjon

Fontys er et av de største universiteter innen anvendt vitenskap i Nederland og tilbyr en rekke bachelor- og mastergradsprogrammer på engelsk. Vi har det største antall internasjonale studenter enn noe annet universitet i Nederland, med studenter på over 80 nasjonaliteter fra hele verden.

Til tross for de store studentene er utdanning på Fontys organisert i liten skala. I Fontys er internasjonalisering et sentralt tema. Vi tilbyr engelskspråklig utdanning til utenlandske studenter som ønsker å følge hele kurset og / eller til utenlandske studenter som besøker oss som utvekslingsstudenter. Kvalitet er nøkkelfunksjonen i Fontys visjon. Vi streber etter å oppnå et kvalitetsnivå som passer til en høyere utdanningsinstitusjon i europeisk sammenheng.

Fontys fokuserer spesielt på parametrene som er nødvendige for å sikre en jevn utvikling av studier, for eksempel studielærerådgivning, coaching og et kompis-system, opplærings- og eksamenstidsplaner, tilbakemelding om vurderinger og oppgaver, studieprogresjon, informasjon og tilgjengelighet av lærere.

Vi streber etter å være en utdanningsinstitusjon som 'inspirerer til vekst gjennom støtte og utfordringer'. Dette er også noe du vil legge merke til i hele Fontys, det vil si i kursprogrammene, i lærerstaben, i det personlige tilsynet du får og i de tilgjengelige fasilitetene. På Fontys vil du lære sammen med andre, og vi vil gi deg intensiv tilsyn gjennom hele denne prosessen.

Hvem vi er

Fontys gir utdanning og forskning. Som et bredt universitet er vi det største offentlige kunnskapsinstituttet i Sør-Nederland. Fontys ønsker å være en innovasjonsmotor ved å knytte sin utdanning og forskning til innovasjonsprosesser innenfor og utenfor regionene. Fontys har stor innflytelse på grunn av utdanning og forskning i nesten alle samfunnssektorer. På grunn av vår representasjon i nøkkelposisjoner i nesten alle sektorer, kommer alle som bor og arbeider i sørlige Nederland, direkte eller indirekte i kontakt med Fontys. Vi utdanner store grupper av dyktige unge voksne i mange yrker. Etter treningen møter vi dem som kollegaer, som praktikant trener, som partnere i samarbeid og / eller forskning eller som fagfolk som ønsker å berike eller utdype deres kunnskap.

Organisasjonen vår er i orden. Studenter og ansatte er fornøyde og gir oss henholdsvis 'syv minus' og 'sju pluss'. Fontys er økonomisk sunt og kvaliteten på utdannelsen vår er også i orden. De grunnleggende egenskapene vi krever av oss selv er bærekraftig forankret i kontroll- og tilhørende evalueringssykluser. Vi ser på oss selv som en kunnskaps- og innovasjonspartner for regioner og fagfelt.

Opplæringsvisjon

Teknologisk, samfunnsmessig og økonomisk utvikling påvirker og forandrer verden rundt oss, nå og i fremtiden. Fontys leverer et viktig bidrag til disse nødvendige endringene ved å møte mer enn studentens behov og fremtidens verden. Vår betydning ligger også i vår effekt på implementeringen av endringene i samfunnet - regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vår verdiskapning ligger i vår proaktive rolle - i fellesutforming og utvikling av et bærekraftig og rettferdig samfunn.

Vi leverer denne verdien ved å knytte talentutvikling til forandring i samfunnssektorer og arbeidsområder. Vår funksjon som et åpent kunnskapsinstitutt er å gi skjemaet ved å knytte utdanning og forskning til aktuelle samfunnsspørsmål. Slik bidrar vi til innovasjon innen arbeid, faglig kontekst og sosiale sektorer. Vi danner regionale, nasjonale og internasjonale dagsordener i samarbeid med våre sosiale partnere. Vi er proaktive og fremtidsorienterte slik at vi kan få den nødvendige innvirkning på samfunnet, i dag og i fremtiden.

Vi leverer denne verdien ved å investere i talenter. For oss er talent en personlig naturlig evne eller karakteristikk som gjør at du kan bidra til samfunnet. Talent gjør at folk kan bruke sine styrker. Fontys er der for alle som ønsker å oppdage og utvikle sine talenter på høyere faglig nivå og alle som ønsker å fortsette sin faglige utvikling. Vi tilbyr plass til alle kulturelle og sosiale bakgrunner.

Vår ambisjon

Kjernen i oppgaven som vi gir oss selv og løftet som dette medfører for studenter, fagfelt og samfunn består av to elementer:

 1. Vi tilbyr studentene muligheten til å kunne oppdage sine egne talenter og utvikle seg til startklare fagfolk som tar imot sosialt ansvar, bidrar til innovasjoner innen fagområdet og videreutvikler seg optimalt på egen måte.
 2. Vi jobber med innovasjoner på fagområdet om temaer som er relevante for regionene. Her jobber vi sammen med regjeringen, institutter og selskaper for forskning og utvikling for innovasjon i regionen og investerer i økosystemet der studenter og ansatte kan (fortsette) profesjonalisere.

Fontys har en klar sosial oppgave: Å tilby inspirerende, utfordrende og høy kvalitet på høyere yrkesopplæring og gjennomføring av praktisk, forskning som har betydning for samfunnet. Utdanning og forskning er hensiktsmessig for nåværende og fremtidige spørsmål og behovene til studenten, fagområdet og (regionalt) samfunn. Vi ønsker å formulere, prioritere, undersøke og om mulig løse fremtidens spørsmål i fellesskap med våre partnere.

Vårt oppdrag

Kvalitet er nøkkelfunksjonen

Fontys har som mål å være en utdanningsinstitusjon som er 'inspirerende vekst gjennom støtte og utfordringer' og å være en utdanningsorganisasjon der studentene kan vokse og lære å tenke mer lateralt, dvs. å 'tenke større'. Fontys har som mål å oppnå disse målene gjennom å gi støtte og utfordringer til sine studenter, ansatte og alle relevante interessenter.

Hovedmålet er å fremme en organisasjonsmessig mentalitet som vil resultere i kontinuerlig oppmerksomhet for kvalitetsforbedring når det gjelder utdanning, innhold og prosesser. Fontys fokuserer på bacheloropplæring og masterstudier finansiert av den nederlandske regjeringen. Utdanningen er organisert godt og gitt i faglige utdanningsmiljøer. Fontys arbeider for å oppnå høy kvalitet, innebygge sin virksomhet solidt i samfunnet, samtidig som man oppnår en ledende stilling som kunnskapsinstitusjon, både nasjonalt og i sine regionale miljøer.

Kvalitet er nøkkelfunksjonen i Fontys visjon. Fontys arbeider for å oppnå et kvalitetsnivå som passer til en høyere utdanningsinstitusjon i europeisk sammenheng.

Steder

 • Eindhoven

  Rachelsmolen 1, 5612 MA Eindhoven Postbus 347, 5600 AH, , Eindhoven

 • Tilburg

  Bs. Zwijsenstraat 11, , Tilburg

  • Venlo

   Tegelseweg 255, 5912 BG Venlo, Venlo

  Spørsmål