Keystone logo
Heliopolis University HU

Heliopolis University HU

Heliopolis University HU

Introduksjon

Prof. Ibrahim Abouleish (1937 - 2017) grunnla SEKEM i 1977, et initiativ som fremmer bærekraftig utvikling mot en fremtid der hvert menneske kan utfolde sitt individuelle potensiale, der menneskeheten lever sammen i sosiale former som gjenspeiler menneskelig verdighet, og hvor alle økonomiske aktiviteter er utført i samsvar med økologiske og etiske prinsipper. Som en del av sin visjon etablerte Prof. Abouleish Heliopolis University for Sustainable Development i 2009; det første universitetet i Midt-Østen som erklærer bærekraftig utvikling som sin viktigste ledende rektor.

Heliopolis University for Sustainable Development ble innviet i 2012 med sikte på å være banebrytende for innføringen av konseptene og prinsippene for bærekraftig utvikling for studentene og det egyptiske samfunnet generelt. Det ideelle universitetet inkluderer fakultetene ingeniørfag, farmasi, bedrift og økonomi, fysioterapi og organisk jordbruk. Gradsstudiene som tilbys ved Heliopolis University adresserer begrepene og teoriene om bærekraftig utvikling gjennom en tverrfaglig helhetlig tilnærming som integrerer undervisning, læring, forskning og praksis.

Steder

  • El-Nahda

    El-Nahda, Egypt

    Spørsmål