We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

University of Latvia

University of Latvia

University of Latvia

Introduksjon

Handle om

Universitetet i Latvia ble grunnlagt i 1919 og er i dag, med sine mer enn 15 000 studenter, 5 fakulteter og over 20 forskningsinstitutter og uavhengige studiesentre, et av de største omfattende og ledende forskningsuniversitetene i Baltikum. Universitetet tilbyr mer enn 130 statsakkrediterte akademiske og profesjonelle studieprogrammer.

Ved Universitetet i Latvia forskes det på over 50 forskningsfelt som representerer fire hovedområder: humaniora, naturvitenskap, samfunnsvitenskap. Universitetet i Latvia legger stor vekt på utviklingen av internasjonalt samarbeid.

Universitetet i Latvia vier stor oppmerksomhet til utviklingen av internasjonalt samarbeid for å fremme sin identitet internasjonalt og for å styrke universitetets omdømme over hele verden. Til dags dato har Universitetet i Latvia signert 136 bilaterale avtaler over hele verden og mer enn 700 avtaler med 368 institusjoner i 32 europeiske land innenfor ERASMUS+-programmet. Både innkommende og utgående utvekslingsstudenter bruker en av de tilgjengelige studentmobilitetsavtalene: ERASMUS+, ERASMUS MUNDUS (Aurora, AESOP, LEADER), CAMPUS EUROPAE, ISEP, bilaterale avtaler og avtaler mellom land.

QS World University Ranking

I år har University of Latvia (UL) blitt rangert blant 4% toppuniversiteter i verden innenfor QS World University Rankings, og inntar nå 801.–850. plass. Innenfor QS WUR rangering etter emne rangert på 401.-450. plass.

Kvalitetsledelse ved Universitetet i Latvia

På grunn av at alle har ulik forståelse av kvalitetsfaget, har det oppstått ulike definisjoner av dette begrepet over tid. Disse definisjonene dekker ulike felt – fra kvaliteten på produktene til organisasjonsledelse. Innenfor rammen av EUs Phare Multi-Country Programs i høyere utdanning-prosjektet "Quality Assurance in Higher Education", ble kvalitetssikringsmanualen for høyere utdanning publisert. Forfattere av håndboken tilbyr få kvalitetsoppfatninger som er mest relevante for høyere utdanning, nemlig:

1) Kvalitet som fortreffelighet – konseptets mål er å strebe etter å være best.

2) Kvalitet som "egnethet til formål" - kvalitet på noe for et bestemt formål.

3) Kvalitet som transformasjon – mens studentenes mål og syn er i endring, er universitetet i stand til å variere med dem og oppnå deres behov, dvs. tilpasse seg.

4) Kvalitet som terskel – universitetet setter visse normer og kriterier. Enhver enhet som når eller overgår disse normene og kriteriene anses av kvalitet.

5) Kvalitet som minimumsstandarder - en bred definisjon av ønsket kunnskap, ferdigheter og holdninger til nyutdannede.

6) Kvalitet som forbedring – universitetet bør forbedres kontinuerlig.

For å sikre kvalitet på alle nivåer i organisasjonen, bør universitetet etablere hensiktsmessige kvalitetsstyringssystem.

Prioriteringen av kvalitetssikring i høyere utdanning er fastsatt både av europeisk lovgivning og praksis ( Bergenskommuniké - Standarder og retningslinjer for kvalitetssikring i det europeiske høyere utdanningsområdet) og av latvisk statslovgivning. Disse dokumentene understreker nødvendigheten av implementering av internt kvalitetssikringssystem ved universitetene.

Kvalitetsledelse og revisjonsavdeling har ansvar for utvikling og implementering av kvalitetssikringssystem i UL.

Steder

  • Riga

    Raiņa bulvāris 19, , Riga

Spørsmål