Stipender

Stipender er en pengesum som universiteter eller andre utdanningsinstitusjoner gir som økonomisk støtte til studenter for å finansiere studiene. Tildeling av stipender tar utgangspunkt i økonomisk behov, akademiske evner, allmennhetens beste, sportslige eller kunstneriske evner, eller en kombinasjon av disse.

Keystone-stipender for laveregradsstudenter

Keystone Academic Solutions tilbyr stipender for lavere grader til studenter over hele verden. Disse stipendene tilbys studenter som har en god akademisk bakgrunn og som viser at de er svært motiverte til å endre verden gjennom utdanning. Registrer deg her for å få oppdateringer når de neste stipendene blir kunngjort!

Keystone-stipender for høyeregradsstudenter

Keystone Academic Solutions tilbyr stipender for høyere grader til studenter over hele verden. Stipendene tilbys studenter som har en god akademisk bakgrunn og som viser at de er svært motiverte til å endre verden gjennom utdanning. Registrer deg her for å få oppdateringer når de neste stipendene blir kunngjort!