Universidade de Caxias do Sul

Introduksjon

Les den offisielle beskrivelsen

Universidade de Caxias do Sul - UCS er en brasiliansk videregående institusjon som er karakterisert som en institusjon som tilhører fellesskapet. Dets aktiviteter dekker direkte den nordøstlige delen av delstaten Rio Grande do Sul, som ligger i den sørligste delen av landet. Det er en del av Fundação Universidade de Caxias do Sul, som er et tilknyttet medlem av "Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas" - COMUNG (en forening som går sammen med høyere utdanningsinstitusjoner i Rio Grande do Sul) medlem av "Associação Brasileira das Universidades Comunitárias" - ABRUC (en forening som går sammen med høyere utdanningsinstitusjoner i Brasil); av "Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras" - CRUB (presidenter for brasilianske universiteter); og til "Fórum das Instituições de Ensino Superior Gaúchas" (Forum for høyere utdanning institusjon i Rio Grande do Sul). 1 Internasjonalt er UCS medlem av "Associação das Universidades de Língua Portuguesa" - AULP (Association of Portuguese-speaking Universities); "Organização Universitária Interamericana" - OUI; og "Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria" - RLCU (Latin-American Network for University Cooperation), blant andre. Universidade de Caxias do Sul ble grunnlagt i 1967 og er det eldste universitetet i regionen. Den ble bygget på en kollektiv innsats av samfunnet, og den drives fortsatt i henhold til engasjement og engasjement fra ulike samfunnssegmenter som tror på høyere utdanning som kilde til sosial utvikling. De er representert i styret i støttestiftelsen av offentlige myndigheter - fra by, stat og føderalt nivå - og av enheter som representerer sivil samfunnsgrupper. 2

Misjon og veiledende prinsipper

Misjon og veiledende prinsipper som styrer Universidade de Caxias do Suls handling i sine ulike aktivitetsområder, kommer fra en bred deltakende prosess som involverer hele det akademiske samfunnet som beaconerer handlingsplanene for institusjonen de neste ti årene, og sikrer dermed sin egen og unik identitet.

Fokus

Kunnskap

Syn

Å være avgjørende for bærekraftig utvikling i form av kunnskap.

Oppdrag

Å produsere, systematisere og sosialisere kunnskap med kvalitet og relevans for bærekraftig utvikling.

prinsipper

  • Respekt for mennesker - Folk vil alltid bli verdsatt og respektert som enkeltpersoner og borgere.
  • Sosialt ansvar - Den felles eiendelen vil være kriteriet som styrer handlingene på universitetet.
  • Institusjonell kvalifikasjon - UCS vil søke en permanent kvalifisering av sitt stab, struktur; organisatoriske prosesser samt programmer og handlinger.
  • Utbredelse av institusjonell interesse - De institusjonelle interessene bør overordne de enkelte, sikre sameksistensen av mangfold.
  • Innovasjon - Jakten på vitenskapelig innovasjon, teknologisk og kulturelt samarbeid bør lede institusjonens handlinger.
  • Lokal og global inkludering - Universitetet vil søke en samtidig deltakelse i lokale, regionale, nasjonale og internasjonale planer.
  • Demokratisk ledelse - Universitetet vil fremme den demokratiske opplevelsen ved å søke det akademiske fellesskapets deltagelse i planleggings- og styringsprosessene.
  • Forpliktelse til miljøet - Universitetet bør fremme og delta i tiltak som bidrar til bærekraftig utvikling med det endelige målet om å bevare livet.
  • Autonomi - Universitetet vil bevare den nødvendige pedagogiske og vitenskapelige, administrative, disiplinære og økonomiske og kapitalforvaltningsautonomi for å sikre oppfyllelsen av sitt oppdrag.
  • Bærekraft - Universitetet vil søke økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft gjennom en effektiv og effektiv ledelse.

3

Steder

Caxias do Sul

UCS

Address
Universidade de Caxias do Sul
Main Campus: Rua Francisco Getúlio Vargas, 1130 - CEP 95070-560 - Caxias do Sul - RS - Brazil

95070-560 Caxias do Sul, Delstaten Rio Grande do Sul, Brasil
Telefon
+55 54 3218-2100

Keystone-stipend

Se hvilke muligheter du kan få med et stipend fra oss