Designskolen Kolding

Introduksjon

Les den offisielle beskrivelsen

Designskolen Kolding

Vi arbeider på øynivå, tror på likestilling og respekterer mangfold.

Designskolen Kolding er en utdanning basert på talentopptak. Her skiller vi oss fra tradisjonelle universiteter. Vi dyrker og verdsetter talentet og utfordrer det ved å lære elevene å reflektere over sin egen prosess og å lære dem å samarbeide gjennom oppgaver utledet fra en konkret brukskontekst - helst i samspill med næringslivet.

Designskolen Kolding bygger på tradisjonen med dansk design og fokuserer på design som gir mening. Vi tror at hvis man følger historien og tradisjonen, kan man skape noe nytt. Skolens læringsmetode er at vi ikke gir svaret, vi finner svaret sammen.

På Designskolen Kolding jobber vi med verktøy, teknikker, konsepter og metoder. Vi dyrker den talentfulle studenten og tror på faglig samarbeid mellom enkeltpersoner. Vi bygger videre på kunnskap og forskning og legger vekt på sensasjon og eksperimenter - en kombinasjon av hånd og ånd, hode og hender.

Designskolen Kolding har status som universitet og danner rammen for en rekke anerkjente forskere innen et ungt forskningsfelt og en økende produksjon av PhD-prosjekter. Samtidig legger vi øvelse høyt og prioriterer gode arbeidsbetingelser der elevene kan jobbe med materialet 1: 1. Vi legger vekt på at skolens faste lærere er utøvere i eget yrke og bruker et stort antall gjestelærere for å sikre inspirasjon fra profesjonell praksis.

Alina Moat, tidligere internasjonal student ved Designskolen Kolding of Designskolen Kolding : " Designskolen Kolding Designskolen Kolding kan være liten i forhold til andre skoler, men det er flott når det gjelder menneskelig interaksjon, evne og engasjement."


Om skolen

Designskolen Kolding er en uavhengig institusjon under forskningsdepartementet, innovasjon og høyere utdanning. Vi trener designere på bachelor- og masternivå innen seks forskjellige studieprogrammer delt inn i to avdelinger:

Institutt for produktdesign og Institutt for kommunikasjonsdesign


Hyggelig å vite

Designskolen Kolding har ca. 390 studenter og en rekke doktorgradsstudenter, inkludert forretnings PhD-studenter. Hvert år har skolen rundt 90 nye studenter.

I tillegg tilbyr skolen en mastergrad i designledelse i samarbeid med Syddansk Universitet.
Siden januar 2011 har skolen også vært med på masterstudiet i interaksjonsdesign ved Copenhagen Institute of Interaction Design (CIID).

Steder

Kolding

Address
Designskolen Kolding
Ågade 10

6000 Kolding, Danmark