Hong Kong Baptist University - Faculty of Arts

Introduksjon

Les den offisielle beskrivelsen

Velkommen til Fakultet for kunst ved Hong Kong Baptist University

Fakultet for kunst er en essensiell del av Hong Kong Baptist University, en institusjon som er fast forpliktet til å være ”et ledende liberalt kunstuniversitet i Asia for å levere akademisk dyktighet i en omsorgsfull, kreativ og global kultur.”

Det fakultet for kunst, som ble opprettet i 1961, har seks avdelinger, et språksenter, fire forskningssentre og to institutter:

- Institutt for kinesisk språk og litteratur
- Institutt for engelsk språk og litteratur
- Institutt for humaniora og kreativ skriving
- Institutt for musikk
- Institutt for religion og filosofi
- Institutt for oversettelse, tolking og interkulturelle studier
- Språksenter (som betjener hele universitetet)

- Senter for anvendt etikk
- Sentrum for kinesisk kulturarv
- Senter for kinesisk-kristne studier
- Senter for oversettelse
- Jao Tsung-I Academy of Sinology
- Simon Simon og Mary Suen Sino-Humanitas Institute

I tråd med universitetets oppgave er Fakultet for kunst, forpliktet til å levere globalt relevant og etisk bevisst undervisning og forskning, med sikte på å bidra til felleskapets beste. Fakultet for kunst har identifisert ” Trivsel, verdi og samfunnsgode ” som sitt nisjeforskningsområde. Dette strategiske fokuset gjenspeiles på forskjellige måter i seks forskningsgrupper på tvers av fakulteter (Performance Studies; Chinese and Cross-culture Health Humanities; Framing Public Culture; Creativity, Self and Society; Minority Studies / Marginalized Population Studies; Anthropocene Studies). Fakultet for kunst gir et betydelig bidrag til universitetets forskningsklynge for kreative medier / praksis og er fullt ut engasjert i universitetets ambisiøse rekrutteringsstasjon Talent100.

fasiliteter
Det kunstfaglige fakultet forfølger sine bestrebelser i et miljø som tydelig reflekterer universitetets liberale kunstoppdrag. Fasilitetene inkluderer:

  • Tre studio Electroacoustic Music Center (EMC)
  • To-studio laboratorium for kunst og teknologi (LIATe)
    den høyeste internasjonale standarden innen 3D oppslukende lyd og video
  • Tolke laboratorium
    tilbyr støtte for trening i sammenhengende og samtidig oversettelsesmåter
  • Phonology Laboratory and a Language Learning Oasis
    tilby uavhengige språklæringsressurser

127065_photo-1522202176988-66273c2fd55f.jpgBrooke Cagle / Unsplash

Fakultet for kunstnisjeforskningsområde

Trivsel, verdi og det offentlige

Fakultet for kunstfagets nisjeforskningsområde har tre sentrale temaer, trivsel, verdi og det offentlige. Kolleger på fakultetet forsker på disse temaene hver for seg, men også hvordan de henger sammen. Nisjeforskningsområdet er sentralt opptatt av hvordan (tverr-) kulturelle og kreative praksiser gir verdi for livene, ikke bare for enkeltpersoner, men hele samfunn, og derved spiller en konstitusjonell rolle i oppbyggingen av gode samfunn og i å produsere det offentlige. HKBU, som er et blomstrende statsfinansiert universitet som forventes å produsere forskning med relevans for samfunnet, tilbyr et fruktbart miljø for fantasifull forskning på fordelene som kultur og kreativ praksis gir verden. Blant annet er kolleger på Fakultet for kunst interessert i musikkens bidrag til livskvaliteten over tid, i rollen som kreativ skriving i sammenheng med traumer og terapi, i verdien av bønn og i effektene av kreative praksiser om solidaritet og den sosiale bånd i sammenheng med forskjellige samfunn og blant marginaliserte samfunn.

Struktur og rolle for fakultetets nisjeforskningsområde

Seks under-temaer (Performance Studies; Chinese and Cross-Cultural Health Humanities; Framing Public Culture; Creativity, Self and Society; Minority Studies / Marginalised Populations Studies and Anthropocene Studies) gir strukturen for nisjeforskningsområdet, med hver del -tema knyttet til en tverrfaglig forskningsgruppe. For å lette tverrfaglighet har hver gruppe et anker og et anker fra forskjellige avdelinger. Alle forskningsstudenter ved Fakultet for kunst oppfordres til å delta i minst en forskningsgruppe, og dermed spiller FNRA en viktig rolle i utviklingen av forskningstalent. Aktiviteten til forskergruppene inkluderer utvikling av teambaserte tilskuddsforslag, diskusjon av individuelle tilskuddsforslag, presentasjoner av pågående arbeid og workshops med forskere fra gruppens lokale og internasjonale nettverk. Et kart over eksterne engasjementer (for eksempel med forskningssentre og samfunnsorganisasjoner) informerer aktivitetene til hver forskningsgruppe, noe som muliggjør både innvirkning og utvikling av lokale og internasjonale forskningsprosjekter av betydelig omfang og skala.

Steder

Hong Kong

Hong Kong Baptist University - Faculty of the Arts

Address
OEW 1100, Arts Faculty Dean's Office, Oen Hall Building (West), Ho Sin Hang Campus, Hong Kong Baptist University
Hong Kong, Hongkong
Telefon
3411-7197

Keystone-stipend

Se hvilke muligheter du kan få med et stipend fra oss