Universidade Nova de Lisboa - Faculty of Social Sciences and Humanities

Introduksjon

Les den offisielle beskrivelsen

Fakultet for samfunnsvitenskap og humaniora (FCSH) er en organisk enhet ved Universitetet NOVA Lisboa. Fakultetet er en juridisk person i offentlig rett, utrustet med vitenskapelig, pedagogisk, administrativ og økonomisk.

Skolens oppgave er offentlig tjeneste for kvalifisering pensjonister og særlig av portugisiske borgere innen samfunnsvitenskap og humaniora.

For å utføre dette oppdraget fakultetet forfølger følgende mål: a) god undervisning og forskning i de områdene av spesialisering av sosiale og menneskelige vitenskaper, både nasjonalt og internasjonalt; b) en klar satsing på innovasjon og tverrfaglighet; c) etablering, formidling og støtte av humanistisk kultur; d) levering av tjenester til samfunnet i disse områdene.

Fakultet for samfunnsvitenskap og Human Sciences, er den organiske strukturen av tjenester for å støtte de mål som utgjør institusjonens oppdrag: undervisning, forskning og service til samfunnet. Sikrer driften en kropp av ansatte med ulik kompetanse, utgjorde det meste av nyutdannede.

Steder

Lisboa

Address
Avenida de Berna, 26-C / 1069-061
Lisboa, Lisboa, Portugal